Anasayfa > Online Test > Uzakyol Vardiya Mühendisi > Gemi Yardımcı Makineleri Operasyon ve Bakımı - Deneme Sınavı 5 Cevap Anahtarı
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Gemiadamları Deneme Sınavları


Sitemizde yayınlanan sorular öğrenci ders notlarından elde edilmiştir.  Gemiadamları Online  Sınavı (GOS)'nda bu soruların aynısı veya benzerlerinin çıkacağı kesinlik taşımamaktadır. Sitemiz  tamamen ücretsiz olup herhangi maddi kazanç beklenmemektedir. Bu sitenin yayınlanma amacı  gemiadamlarını sınava hazırlamak olmayıp mevcut bilgilerinin denetlemesini sağlamaktır. Soru ve cevapların doğruluğu hakkında herhangi bir mesuliyet kabul edilmez. 

Gemi Yardımcı Makineleri Operasyon ve Bakımı - Geçme Notu: 70


Deneme Sınavı - 5 / Cevap Anahtarı

1. Gemi filikalarının vira ve maynasını sağlayan makinelere ne ad verilir?
1) Yük vinci
2) Matafora
3) Irgat
4) Lift
5) Kreyn

2. Devir hareketli pompalar aşağıdakilerden hangisi olarak kullanılmazlar?
1) Sıvı yakacakların pompalanması
2) Yağ tanklarının drenaj pompası
3) Yağ aktarma pompası
4) Vakum pompası
5) Besleme suyu pompası

3. Disüperhierler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
1) Buhar dramı içinde bulunur
2) Süperhiterden gelen buharın sıcaklığını azaltır
3) Yardımcı sistemler için doymuş buhar üretilir
4) Süperhiteri kontrolsüz kazanlarda bulunur
5) Süperhiteri kontrollü kazanlarda bulunur

4. Gemilerin rotalarında gidebilmeleri için dümen yekesine kumanda eden makine aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
1) Ana makine yardımcısı
2) Dümen donanımı
3) Dümen makinesi
4) Baş ırgat
5) Kıç ırgat

5. Demir palamar donanımlarından istenen özellikler aşağıdakilerden hangisi olamaz?
1) İşletmede güvenli olmak
2) Ekonomiklik
3) Tam yükte yumuşak bir ilk hareket
4) Büyük ağırlık ve güvertede fazla bir kaplama
5) Elverişli kontrol düzgün çalışma ve hız ayarının sağlaması

6. Basit düz dişli bir pompada eş çalışan dişli sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
1) 2 adet
2) 4 adet
3) 1 adet
4) 3 adet
5) Hepsi olabilir

7. Yağ-yakıt separatörlerinin çalışma prensibi aşağıdakilerden hangisidir?
1) İtme
2) Çekme
3) Gerileme
4) Merkezkaç
5) Erime

8. Gemilerin sintine kuyularında toplanan kirli ve yağlı sulan kirli su tankına basan pompalara ne ad verilir?
1) Balast pompası
2) Sintine pompası
3) Servis pompası
4) Dolaşım pompası
5) Yangın pompası

9. Ocağa su duvarı borularını yerleştirmenin avantajı aşağıdakilerden hangisidir?
1) Ocak boyutlarının artması
2) Ocak sıcaklığının düşmesi
3) Yanma oranının düşmesi
4) Ocak tuğlalarının bakım onarım masrafının düşmesi
5) Gaz sirkülasyonunu iyileşmesi

10. Aşağıdakilerden hangileri kazan dış donanımı değildir?

1) Ana buhar stop valfı
2) Hava firar valfı
3) Tefsiye şişeleri
4) Emniyet valfları
5) Vorteks giderici

11. Santrifüj pompalarda hızın düşerek basıncın artması olayına ne ad verilir?
1) Operasyon
2) Osilasyon
3) Reküperasyon
4) Otomasyon
5) Kompresyon

12. Ambar sintineleri alıcı devre valfının özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
1) Küresel valf
2) Glob valf
3) Sülüs valf
4) Stop çek valf
5) Musluk valf

13. Stern tüp veya kovan salmastra kutusunda kullanılan salmastralar aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

1) Graftili salmastra
2) Yapay kauçuk salmastra
3) Don yağlı salmastra
4) Pamuk salmastra
5) Yumuşak lastik salmastra

14. Gemilerde kullanılan kinistin valfı aşağıdakilerden hangisidir?
1) Glob valf
2) Geyt valf
3) Kelebek valf
4) Musluk valf
5) Çalpara valf

15. Aşağıdakilerden hangisi bir conta çeşidi değildir?
1) Klingerit
2) Lastik
3) Mantar
4) Teflon
5) Naylon

16. Servis havası sisteminde basıncı ayarlayan elemanın adı nedir?
1) Orifis
2) Filitre
3) Redyusin valf
4) Hava tüpü çıkış valf
5) Hava kompresörü emniyet valf

17. Elektrik yangınında hangi tip söndürücü ile müdahale edilmelidir?
1) Kuru toz
2) Sıvı oksijen
3) Karbon dioksit
4) Katı su
5) Pulverize su

18. Gemilerin sintinelerindeki yağlı ve kirli sular aşağıdaki tanklardan hangisine basılır?
1) Yağlı ve kirli su tankına
2) Dabıl botum tanklarından birine
3) Dışkı tankına
4) Baş pik tankına
5) Kıç pik tankına

19. Fid (besi) suyunun kazanlara verilmesini sağlayan valf aşağıda belirtilen valflardan hangisidir?
1) Glob valf
2) Çalpara valf
3) Sülüs valf
4) Stop çek valf
5) Redyusin valf

20. Gücü ve türü ne olursa olsun, pervane çeviren makineler aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?
1) Gemi yardımcı makineleri
2) Ana makine yardımcıları
3) Güverte yardımcıları
4) Ana makineler
5) Dümen makineleri

Önceki Sayfaya Geri Dön - Deneme Sınavına Git