Anasayfa > Online Test > Vardiya Zabiti > Seyir  - Deneme Sınavı 5 Cevap Anahtarı
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Gemiadamları Deneme Sınavları


Sitemizde yayınlanan sorular öğrenci ders notlarından elde edilmiştir.  Gemiadamları Online  Sınavı (GOS)'nda bu soruların aynısı veya benzerlerinin çıkacağı kesinlik taşımamaktadır. Sitemiz  tamamen ücretsiz olup herhangi maddi kazanç beklenmemektedir. Bu sitenin yayınlanma amacı  gemiadamlarını sınava hazırlamak olmayıp mevcut bilgilerinin denetlemesini sağlamaktır. Soru ve cevapların doğruluğu hakkında herhangi bir mesuliyet kabul edilmez. 

Seyir - Geçme Notu: 60


Deneme Sınavı - 5 / Cevap Anahtarı

1. Düzlemleri yer eksenini kapsamak üzere kutuplardan geçen büyük dairelere ne denir?
1) Spiral
2) Elipsoid
3) Enlem
4) Ekvator
5) Boylam

2. Ege Denizinde saatte 50 mil hızla esen Lodos rüzgarının oluşturduğu rüzgar akıntısının yön ve hızı ne olur?
1) 225° - 1 knot
2) 045° - 0,5 knot
3) 065° - 1 knot
4) 025° - 0,5 knot
5) 085° - 1 knot

3. Eko elektrikli iskandil kullanarak derinlik tespit ederken, dip yapısı sert ve dip derinse aşağıdakilerden hangisi doğru bir seçim olur?
1) P.R.F çoğaltılmalı ve kazanç arttırılmalıdır.
2) P.R.F azaltılmalı ve kazanç azaltılmalıdır.
3) P.R.F azaltılmalı ve kazanç da arttırılmalıdır.
4) P.R.F çoğaltılmalı ve kazanç azaltılmalıdır.
5) Dip yapısının özelliğinin kazanç ile ilişkisi yoktur.

4. Ekte bulunan Tide Tables sayfasını ve harita parçasını kullanarak Drill Stone şamandırası civarında 27 Mart 11:00:00 ZT gel-git akıntısının yön ve hızını bulunuz.
1) 328° - 1 knot
2) 033° - 0,9 knot
3) 028° - 1 knot
4) 173° - 0,9 knot
5) 189° - 1,9 knot

5. Ekvatoryal Mercator projeksiyonu ile yapılmış haritalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi hatalıdır?
1) 60°N ve 60°S enlemleri arasında kullanılır.
2) Mesafe ölçeği her yerde aynı değildir.
3) Büyük daire yayları bir doğru şeklinde değildir.
4) Kerte hattı bir doğru şeklindedir.
5) Kerte hattı bir doğru şeklinde değildir.

6. Elektrik alanının yönü ile elektromanyetik dalganın hareket yönünü gösteren vektörleri içinde bulunduran düzleme ne denir?
1) Elektrik alan.
2) Polarizasyon.
3) Manyetik alan
4) Akım yönü
5) Dalga yönü

7. Elektromanyetik dalga boyunca; herhangi bir noktadaki dalga kuvvetine ne denir?
1) Saykıl
2) Frekans
3) Genlik
4) Kritik bölge
5) Periyot

8. Evrensel zamana (UT) veya Greenwich Ortalama Zamanını aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlar?
1) Hakiki güneş zamanının Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.
2) Ortalama güneş zamanının, Greenwich Meridyenine göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.
3) Görünen güneşin Greenwich alt meridyeninden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamana denir.
4) Görünen güneşin Greenwich üst meridyeninden ard arda iki geçişine göre düzenlenen zamana denir.
5) Ortalama güneş zamanının herhangi bir mevkiin boylamına göre değerlendirilmesine UT zamanı denir.

9. Farklı iki datum sistemi için aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar hangileridir?
     I-Yerin ekvatoral ve kutupsal çapları değişik değerdedir
     II-Farklı iki datum sistemine göre yapılmış haritalarda mevkiler farklıdır
     III-Farklı iki datum sistemine göre yapılmış haritada şekillerin yerleri değişiktir
     IV-Farklı iki datuma göre yapılmış haritada derinlik ve yükseklikler değişiktir

1) IV
2) II-III
3) I
4) II-III-IV
5) Hepsi doğru

10. Fenerler ve Sis İşaretleri Kitabında verilen fener kerterizleri ile ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
1) Fenerlerin görünme kerterizleri nispi kerterizlerdir.
2) Fenerlerin görünme kerterizleri fenerin ışık şiddetine bağlıdır.
3) Fenerlerin kerterizleri denizden verilmiştir.
4) Fenerlerin kerterizleri nispi ve sektör olarak verilmiştir.
5) Fenerlerin kerterizleri fenerden verilir.

11. Fenerlerin frekansları hangi kaynaktan bulunur?
1) Haritalardan
2) Portolonlardan
3) Fenerler ve sis işaretleri kitaplarından
4) Kılavuz kitaplarından
5) Kılavuz haritalarından

12. FL(3) 25sec 100m 20M özelliklerini taşıyan bir fener 5 mil görüş mesafesinde kaç milden görülebilir?
1) 5 milden
2) 12 milden
3) 13 milden
4) 15 milden
5) 20 milden

13. FL5sec 49m 10M nominal özelliklerini taşıyan bir fener göz yüksekliği 9 m olan bir zabit için görüş mesafesinin 15 mil olduğu bir ortamda gece ve gündüz kaç milden görülebilir?
1) 15-15 mil
2) 10-10 mil
3) 12-15 mil
4) 14-21 mil
5) 12-21 mil

14. Gece şartlarında CENOVA/İtalya limanına giriş yapan yüksek tonajlı bir gemi; pruva istikametinde orta mesafede gördüğü bir fenerin karakteristiğini, Fl.(2+1)G olarak tespit etmiştir. Bu geminin vardiya zabiti olarak hareket tarzınız ne olacaktır?
1) Halihazırdaki rotada seyre devam ederim
2) Şamandıranın güneyinden geçecek şekilde yeni bir rotada viyalarım.
3) Şamandırayı iskelede bırakarak, sancak taraftaki tercihli kanalda seyrederim.
4) Şamandırayı sancakta bırakarak, iskele taraftaki tercihli kanalda seyrederim.
5) Şamandıranın kuzeyinden geçecek şekilde yeni bir rotada viyalarım.

15. Gece şartlarında 000° rotasında seyrederken, pruvanızda gördüğünüz ve ışık karakteristikleri VQ (3) 5s olan yan yana iki fener ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
1) Bu şamandıralar; sancak tarafta bırakılarak seyre devam edilmelidir.
2) Bu şamandıralar haritada bulunmayan; yeni oluşmuş bir tehlikeyi markalamaktadırlar.
3) Bu şamandıralar; iskele tarafta bırakılarak sancak tarafta bulunan, tercihli kanalda seyre devam edilmelidir.
4) Bu şamandıralar liman girişini markalamaktadırlar.
5) Bu şamandıralar emniyetli suları markalamaktadırlar.

16. Geçici düzeltmeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
1) Haritanın sol alt kenarına mürekkepli kalem ile yapılır.
2) Haritanın sol alt kenarına kurşun kalem ile yapılır. Yanına (T) kısaltması konur.
3) Haritanın orta alt kısmına kurşun kalem ile yapılır.
4) Haritanın orta alt kısmına mürekkepli kalem ile yapılır.(T) kısaltması konur.
5) Kurşun kalem ile yapılır.Haritanın müsait bir yerine kayıt edilir.

17. Gel-git akıntılarının en hızlı aktıkları zaman aşağıdakilerden hangisidir?
1) Yüksek su zamanı (time of HW)
2) Alçak su zamanı (time of LW)
3) Gel akıntısının bitip, git akıntısının başladığı zaman
4) Yüksek su veya alçak su zamanları
5) Yüksek su zamanı ile alçak su zamanının ortasına denk gelen zaman

18. Gel-git akıntısının denizden karaya doğru olanının bitip, karadan denize doğru olanının başladığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
1) Ebb Current
2) Stand
3) Flood Current
4) Slack Water
5) Menzil

19. Gel-git nedeniyle en fazla su alçalması ayın hangi döneminde meydana gelir?
1) Yeni ay
2) İlk dördün
3) Yeniay ile ilk dördün arasında
4) Son dördün
5) Son dördün ile yeniay arasında

20. Gel-git’de yüksek su ile alçak su seviyeleri arasındaki yükseklik farkına ne denir?
1) Yüksek su
2) Menzil
3) Stand
4) Neap
5) Alçak su

Önceki Sayfaya Geri Dön - Deneme Sınavına Git